Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Máme již k dispozici výsledky Tříkrálové sbírky v naší farnosti, vybrali jsme 58 764Kč. Je to opět více než loni (v loňském roce 47 000Kč). Děkujeme všem dárcům, zvláště organizátorům a pomocníkům v naší farnosti.

Středa: památka sv. Jana Boska, zakladatele salesiánů.

Pátek: svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svaté s žehnáním svící v 7.00 a v 18.00. Je to zároveň první pátek v měsíci, od 16.00 výstav Nejsvětější svátosti a adoraci, závěrečné požehnání bude tentokráte již v 17.30, abychom měli dostatek času na přípravu obřadu žehnání svící.

Sobota: památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.

Sobota 10. února 2018: při večerní mši svaté v 18.00 vzpomeneme na + P. Jana Kohla OSB, který působil v naší farnosti (a zvláště se staral o nemocné). V tento den nebude obvyklá ranní mše svatá v 7.00.

Neděle 11. února 2018: 6. neděle v mezidobí, památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných. V tento den budeme udělovat při všech bohoslužbách svátost nemocných. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí Eucharistie, svaté přijímání.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha