Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Máme již k dispozici výsledky Tříkrálové sbírky v naší farnosti, vybrali jsme 58 764Kč. Je to opět více než loni (v loňském roce 47 000Kč). Děkujeme všem dárcům, zvláště organizátorům a pomocníkům v naší farnosti.

Středa: památka sv. Jana Boska, zakladatele salesiánů.

Pátek: svátek Uvedení Páně do chrámu. Mše svaté s žehnáním svící v 7.00 a v 18.00. Je to zároveň první pátek v měsíci, od 16.00 výstav Nejsvětější svátosti a adoraci, závěrečné požehnání bude tentokráte již v 17.30, abychom měli dostatek času na přípravu obřadu žehnání svící.

Sobota: památka sv. Blažeje, biskupa a mučedníka.

Sobota 10. února 2018: při večerní mši svaté v 18.00 vzpomeneme na + P. Jana Kohla OSB, který působil v naší farnosti (a zvláště se staral o nemocné). V tento den nebude obvyklá ranní mše svatá v 7.00.

Neděle 11. února 2018: 6. neděle v mezidobí, památka Panny Marie Lurdské – Světový den nemocných. V tento den budeme udělovat při všech bohoslužbách svátost nemocných. Svátost nemocných je duchovní posila a útěcha v nemoci. Tuto svátost mohou přijmout pokřtění praktikující věřící: senioři, které tíží stáří, všichni nemocní a ti, které čeká vážný lékařský zákrok. Před přijetím svátosti je vhodné přistoupit ke svátosti smíření, protože posilu v utrpení má završit přijetí Eucharistie, svaté přijímání.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti