Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Letos sice nejkratší svátky, ale přitom Bůh nabízí vše, co pro nás znamenají. Nejkratší svátky? Moc jsme si neodpočinuli? Nechme působit Toho, kdo se „nám, nám narodil.“ Na slavnost Zjevení, Epifanie 6. ledna můžeme spatřit Krále. Vládne trpělivostí, milosrdenstvím, odpuštěním…, jeho vládním programem je láska… pro toho, kdo o tyto poklady stojí. 

Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí, věrně bude ohlašovat právo (prorok Izaiáš 42, 3)