Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Povoláním křesťana je také odpovědnost za naši republiku, náš hlas ve volbě prezidenta je nepostradatelný! Ale máme ještě jeden hlas – modlitbu.