Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Minulou neděli jsme prožili historickou událost v našem břevnovském společenství. Ve videoarchivu TV Noe je již záznam benedikce dostupný.