Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Prosba o požehnání na začátku služby…, to je postoj, který svědčí o víře v Toho, kdo je nad námi. Každý úkol, pověření nechť se koná s pověřením Božím…, to je smysl požehnání, tedy benedikce…

Více pomáhat než vládnout (heslo arciopata Prokopa)