Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Když se chystá oslava narozenin, těšíme se, přípravy jsou v plném proudu. Doba postní je přípravou na duchovní narozeniny. Velikonocemi máme možnost se znovu narodit. Příchod nového života je vždy nějak spjat s utrpením, ale když člověk spatří světlo světa (např. maminka své narozené dítě), bolest je pryč. To všechno za nás prožil Ježíš Kristus, svým utrpením a smrtí nám daroval život. 

Utrpení tohoto času se nedají srovnat s budoucí slávou, která se zjeví na nás (Římanům 8, 18)