Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Na Hromnice o hodinu více,“ praví česká pranostika. V tento čas přibývá denního světla. Ať nám s přibývajícími dny neubývá světla duchovního.

Pán je světlo národů. (Srov. Lk 2, 32)