Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: v 19.00 se v Tereziánském sále koná koncert z cyklu Břevnovská nocturna, vystoupí Kinsky trio, na programu Z. Fibich, J. Suk, A. Arensky.

Středa: v 14.30 v bazilice má pohřeb Jaroslav Med, pedagog na KTF UK, významná osobnost našich moderních literárních dějin.

Pátek: První pátek v měsíci, od 16.00 výstav Nejsvětější svátosti, 17.00 svátostné požehnání, 17.15 Křížová cesta, 18.00 mše svatá.

Neděle: odpoledne v 15.00 se koná setkání seniorů na faře. Tentokrát na téma: Pokání jako prohloubení vztahu k Bohu. Hostem bude P. Vojtěch Malina OSB.

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. Zájemci o vedení této pobožnosti se mohou hlásit v sakristii.

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 asi do 21.00.

K době postní patří také almužna. I letos můžeme věnovat ušetřené peníze na charitativní a jiné účely. Vzadu jsou k dispozici papírové postní kasičky. Na kasičkách můžete vyznačit, na který účel chcete, aby almužna byla použita.

Celou dobu postní, prosíme, využijte k přijetí svátosti smíření.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha