Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

21. března 2018: mše svatá v 7.00 nebude.

20. a 21. března 2018: svátost smíření se udělovat nebude.