Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: při mši svaté v 18.00 prožijí naši katechumeni další část přípravy na přijetí iniciačních svátostí. Mysleme v modlitbě na všechny, kteří se připravují na vstup do společenství církve.

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. Zájemci o vedení této pobožnosti se mohou hlásit v sakristii.

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 asi do 21.00.

Celou dobu postní, prosíme, využijte k přijetí svátosti smíření.

Modlíme se za naše seniory v Domově Eliška

V Domově seniorů Elišky Purkyňové trvá již čtvrtý týden vysoká nemocnost. Protože tento dům patří do naší farnosti, modleme se zvláště za tyto naše nemocné bratry a sestry. Naše úmysly ať zahrnují i ošetřující personál a všechny pracovníky Domova.

V těchto dnech se v České republice rozhoduje o dalším osudu skupiny čínských křesťanů, kteří u nás požádali o azyl. Spojme se proto, prosíme, v modlitbách za spravedlivé posouzení jejich situace i za jejich bratry a sestry v rodné vlasti.