Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: při mši svaté v 18.00 prožijí naši katechumeni další část přípravy na přijetí iniciačních svátostí. Mysleme v modlitbě na všechny, kteří se připravují na vstup do společenství církve. 

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. Zájemci o vedení této pobožnosti se mohou hlásit v sakristii. 

V době postní máme také více času věnovat ztišení a modlitbě. Každý pátek v době postní bude možnost eucharistické adorace v bazilice vždy od 20.00 asi do 21.00.

Celou dobu postní, prosíme, využijte k přijetí svátosti smíření. 

Modlíme se za naše seniory v Domově Eliška

V Domově seniorů Elišky Purkyňové trvá již čtvrtý týden vysoká nemocnost. Protože tento dům patří do naší farnosti, modleme se zvláště za tyto naše nemocné bratry a sestry. Naše úmysly ať zahrnují i ošetřující personál a všechny pracovníky Domova. 

V těchto dnech se v České republice rozhoduje o dalším osudu skupiny čínských křesťanů, kteří u nás požádali o azyl. Spojme se proto, prosíme, v modlitbách za spravedlivé posouzení jejich situace i za jejich bratry a sestry v rodné vlasti.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha