Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Každý rok se v okruhu výročí úmrtí Karla Kryla schází jeho příznivci při mši svaté u sv. Markéty. Letos se mše svatá za zemřelého Karla Kryla koná v sobotu 3. března 2018 v 18.00.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha