Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Svátost smíření je možné přijmout do Úterý svatého týdne včetně. Po tři dny (Květná neděle – Úterý svatého týdne) budou k dispozici dva nebo tři zpovědníci (dle potřeby). Neodsouvejme „na druhou kolej“ tuto důležitou přípravu na svátky. Dejme prioritu smíření. Pak se bude měnit náš život k lepšímu, ne nějakou senzací či zázrakem, ale tím, že bereme Krista a jeho dílo vážně, a nejen jako nutný přívěšek…

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti