Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Velikonoční Triduum (Velký pátek, Bílá sobota, Zmrtvýchvstání Páně /neděle/), tří klíčové dny našeho života. Co s pomyslnými třemi dny v životě? Obdarování bližních, rozloučení? Oběť pro druhé, odpuštění? Chtěli bychom být chvíli jen sami se svými rodiči? A pak by přišlo podivné zklidnění a pokoj v našem srdci (?). Ještě mnohem víc pro nás udělal Ježíš z Nazareta, nazývaný Kristus, Bůh a člověk. Ano, jsou to tři klíčově dny našeho života…

„Nic se neboj! Já jsem První i Poslední, Živý. Byl jsem mrtev, a hle, jsem živ na věky věků a mám klíče od smrti a hrobu.“ (kniha Zjevení 1,17c-18)