Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: slavnost sv. Josefa, snoubence Panny Marie.

Úterý: po večerní mši svaté, která končí asi v 18.30, se koná úklid kostela před Velikonocemi.

Středa: svátek Zesnutí sv. Benedikta. V tento den se koná opatská benedikce v našem klášteře Pannonhalma v Maďarsku. Po Sametové revoluci klášter v Pannonhalmě pomáhal s obnovou mnišského života v Břevnově. Proto naši kněží přijali pozvání k účasti na benedikci v Pannonhalmě 21. 3. 2018. V tento den nebude mše svatá v 7.00 u sv. Markéty. A po oba dny: 20. a 21. 3. se nebude zpovídat.

Pátek: od 20.00 v bazilice ještě poslední možnost postní adorace.

Svátost smíření je důležitou přípravou na velikonoční svátky, využijte, prosíme, následující týden k přijetí této svátosti.

Po celou dobu postní se modlíme pobožnost křížové cesty vždy v neděli a v pátek v 17.15 v bazilice. Zájemci o vedení této pobožnosti se mohou hlásit v sakristii.

Pořad bohoslužeb ve Svatém týdnu je dostupný na našich informačních místech…