Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

neděle 25. března – Květná neděle

7.30 mše svatá v bazilice s žehnáním ratolestí

9.00 mše svatá v bazilice s žehnáním ratolestí

11.00 mše svatá na Bílé Hoře s žehnáním ratolestí

18.00 mše svatá v bazilice

 

úterý 27. března – úterý Svatého týdne

7.00 mše svatá v bazilice

18.00 mše svatá v bazilice s udělováním oleje katechumenů čekatelům iniciačních svátostí

 

čtvrtek 29. března – Zelený čtvrtek

Bazilika je po celý den uzavřena, v tento den se nezpovídá.

Ranní bohoslužba v bazilice nebude. (Mše k svěcení olejů se koná jen v katedrálách.)

17.30 mše svatá na památku Večeře Páně na Bílé Hoře

18.00 pontifikální mše svatá na památku Večeře Páně v bazilice

V bazilice je možnost soukromé adorace do 24.00.

 

pátek 30. března – Velký pátek (den přísného postu)

V bazilice možnost soukromé adorace od 8.00 do 21.00. V tento den se nezpovídá.

15.00 velkopáteční obřady v bazilice

19.00 denní modlitba církve v bazilice – modlitba se čtením Bílé soboty

17.00 Křížová cesta v ambitech na Bílé Hoře

17.30 Velkopáteční obřady na Bílé Hoře

 

sobota 31. března – Bílá sobota

V bazilice je možnost soukromé adorace od 8.00 do 15.00. V tento den se nezpovídá.

19.30 velikonoční vigilie na Bílé Hoře

20.30 velikonoční vigilie v bazilice s udělováním iniciačních svátostí katechumenům

 

neděle 1. dubna – slavnost Zmrtvýchvstání Páně

V tento den se nezpovídá. 

8.00 mše svatá v bazilice – s žehnáním pokrmů

10.00 pontifikální mše svatá v bazilice – s žehnáním pokrmů

11.00 mše svatá na Bílé Hoře – s žehnáním pokrmů

18.00 mše svatá v bazilice

 

pondělí 2. dubna – Velikonoční pondělí

7.30 mše svatá v bazilice

9.00 mše svatá v bazilice – zaměřená na děti

11.00 mše svatá na Bílé Hoře

18.00 mše svatá v bazilice

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha