Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Farní vikář P. Vojtěch zveřejnil své kontakty, sledujte na našich informačních místech.

Sobota: památka sv. Anselma, biskupa a učitele církve.

Příští víkend budeme svědky návratu ostatků kardinála Josefa Berana do vlasti. Celý program uctění jeho památky máme na našich informačních místech. Návrat kard. Berana je splněním jeho poslední vůle. Vzhledem k současné politické situaci má návrat kard. Berana značnou symboliku.    

Neděle: IV. neděle velikonoční, Neděle Dobrého Pastýře, Den modliteb za povolání k duchovnímu stavu. Mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti.

Pondělí 23. dubna 2018: Slavnost sv. Vojtěcha, biskupa a mučedníka, zakladatele našeho kláštera. V tento den bude pouze jedna mše svatá – v 18.00 za účasti maďarských kněží působících v zahraniční pastoraci. V tento den ranní mše svatá v 7.00 nebude.  

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti