Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 13.5. v 16 hod. se koná v kostele P. Marie Vítězné na Bílé hoře

koncert DUO SEMPLICE – s harfou, flétnou a poezií.

Zazní klasičtí i novodobí autoři a verše Shakespeara, Reynka ad.

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha