Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V neděli 13.5. v 16 hod. se koná v kostele P. Marie Vítězné na Bílé hoře

koncert DUO SEMPLICE – s harfou, flétnou a poezií.

Zazní klasičtí i novodobí autoři a verše Shakespeara, Reynka ad.