Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Za fotky děkujeme Ottovi Villatoro a Tiborovi.