Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Ježíšovo nanebevstoupení neznamená jeho absenci mezi námi. Návrat k Otci přináší nový rozměr jeho přítomnosti. Žije mezi námi novým způsobem. Je v každém prostoru a času, nablízku každému člověku. Duch svatý nás tomu učí… 

Pán působil s nimi a potvrzoval jejich slova znameními, která je provázela. (Mk 16, 20)