Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Blíží se slavnost Letnic, Seslání Ducha svatého. Jde o třetí veliký den naší víry – Hod Boží Svatodušní. Letnicím předchází 9 dní přípravy. Novéna – z lat. novem – devět. Jedná se o devět po sobě jdoucích dní inspirovaných biblickou událostí, kdy po Ježíšově nanebevstoupení apoštolové setrvávali na modlitbách devět dní, pak na ně sestoupil Duch svatý (Sk 1, 14).

Letos reagujeme na aktuální potřeby naší doby. Proto se novéna nazývá (nejen) „za dar Ducha,“ ale i „za dar vláhy.“

Jde o pásmo modlitby, zpěvů, čtení textů, rozjímání, ticha.

S četbou úryvků z encykliky papeže Františka Laudato si, která je o péči o společný domov…

Každý večer od 10. do 18. května 2018 ve 20.00 v bazilice.