Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

 

Úterý: památka sv. Romualda, opata.

Středa: památka sv. Jana Nepomuckého Neumanna, biskupa.

Čtvrtek: památka sv. Aloise Gonzagy, řeholníka. Večerní mše svatá za + P. Aloise Kánského, který působil v naší farnosti. 

Neděle: při mši svaté v 9.00 zakončení školního roku a udílení svátosti křtu dvěma dětem z naší farnosti. Po mši svaté následuje piknik za Vojtěškou v obvyklých parametrech, tzn.: nápoje budou zajištěny, veškeré pokrmy a občerstvení si každý donese vlastní. 

Sestry benediktinky zvou na dva houslové koncerty na Bílé Hoře. V neděli 24. června 2018 v 15.00 v kostele (kompletní sonáty a partity J. S. Bacha) a ve 20.00 v ambitech vystoupí sr. M. Magdalena Fuxová OSB. Večernímu koncertu předchází prohlídka areálu v 19.00 v rámci benefice pro poutní areál Svatojánská noc na Bílé Hoře. 

Od 25. června 2018 včetně platí u sv. Markéty letní pořad bohoslužeb, tzn.: Po, St, Pá pouze večerní mše svaté, Út, Čt pouze ranní mše svaté. Víkendy zůstávají beze změny.

Pravidelný úklid kostela se koná 27. června 2018 po večerní mši svaté. 

Dne 11. června 2018 zemřel ve věku 87let prof. Milan Dušek, varhaník naší baziliky. Pohřeb se konal v pátek v kostele Nanebevzetí Panny Marie v Ústí nad Orlicí. Vzpomeňme na něj v modlitba s vděčností za jeho službu v naší farnosti.