Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Bonifáce, biskupa a mučedníka.

Středa: památka sv. Norberta, biskupa.

Pátek: slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova. Mše svaté v 7.00 a v 18.00.

Sobota: památka Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Neděle 17. června 2018: při mši svaté v 9.00 bude udělovat svátost křesťanské dospělosti biřmovancům naší farnosti (na zvláštní povolení ordináře) otec arciopat Prokop. Mysleme v modlitbě na naše biřmovance.  

V pátek 25. května 2018 se konala Noc kostelů, evropská evangelizační aktivita, do které jsme se zapojili i v naší farnosti. 881 lidí navštívilo naši baziliku. Děkujeme všem, kdo připravili program a všem dobrovolníkům.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti