Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes končíme školní rok v naší farnosti. V této souvislostí prosíme o finanční pomoc na rozšíření farní chodby tak, aby výuka náboženství v příštím školním roce byla snazší. Přispívat můžete přímo v sakristii nebo prostřednictvím farního účtu. Děkujeme.

Od zítřejšího dne včetně platí letní pořad bohoslužeb u sv. Markéty, tzn.: Po, St, Pá pouze večerní mše svaté, Út, Čt pouze ranní mše svaté. Víkendy zůstávají beze změny.

Čtvrtek: památka sv. Ireneje, biskupa a mučedníka.

Pátek: slavnost sv. Petra a Pavla, apoštolů.

Pravidelný úklid kostela se koná 27. června 2018 po večerní mši svaté. V letních měsících se úklid přesouvá z úterý na středu po večerní mši sv.

Oslavy svátku svatého Prokopa

I letos se vydáme slavit sv. Prokopa do kostela Všech svatých na Pražském Hradě. Ve středu 4. července 2018 v den svátku sv. Prokopa se setkáme v kostele Všech svatých v 17.30 při modlitbě nešpor a v 18.00 při mši svaté, kterou bude celebrovat otec arciopat Prokop Siostrzonek OSB. U sv. Markéty v tento den mše svatá nebude.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti