Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Středa: slavnost sv. Benedikta, zakladatele řádu. Mše svatá 18.00.

Pátek: slavnost sv. Markéty, patronky baziliky, poutní slavnost. Mše svatá v 18.00.

Aktuální stav sbírky (k 28. 6. 2018) na rozšíření farního prostoru činí 22 750Kč. Děkujeme všem dárcům. Zbývá vybrat 97 250Kč. Přispívat můžete přímo v sakristii nebo prostřednictvím farního účtu. Podrobnosti v posledních číslech Zpravodaje nebo na internetových stránkách.

Skauti a turistický oddíl Arachné prožívají letní táboření, mysleme na ně v modlitbě. Náš br. Bruno Maria strávil se skauty na táboře první týden.          P. Václav navštíví oba tábory 15. a 16. července. Kdo by z rodičů chtěl dětem něco doručit, může označené věci přinášet do sakristie ještě v neděli 15. července dopoledne.

V neděli 22. července 2018 při mši svaté v 9.00 poděkujeme za letní tábory skautů a oddílu Arachné, poprosíme zároveň o požehnání na další prázdninové cesty. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha