Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: svátek sv. Brigity, řeholnice, patronky Evropy.

Středa: svátek sv. Jakuba, apoštola. 

Čtvrtek: památka sv. Jáchyma a Anny, rodičů Panny Marie. 

Pátek: památka sv. Gorazda a druhů.

Aktuální stav sbírky (k 17. 7. 2018) na rozšíření farního prostoru činí 42 950Kč. Děkujeme všem dárcům. Zbývá vybrat 77 050Kč. Přispívat můžete přímo v sakristii nebo prostřednictvím farního účtu.