Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Úterý: památka sv. Ignáce z Loyoly, zakladatele jezuitů.

Středa: památka sv. Alfonsa z Liguori, biskupa a učitele církve.

Pátek: První v měsíci srpnu, od 16.00 eucharistická adorace, 17.45 požehnání a mše svatá. 

Sobota: památka sv. Jana Maria Vianneye, kněze.

Neděle 12. srpna 2018: poutní den na Bílé Hoře. 

Aktuální stav sbírky (k 25. 7. 2018) na rozšíření farního prostoru činí 43 200Kč. Děkujeme všem dárcům. Zbývá vybrat 76 800Kč. Přispívat můžete přímo v sakristii nebo prostřednictvím farního účtu.