Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

 

Pondělí: svátek Proměnění Páně. Mše svatá u sv. Markéty v 18.00.

Středa: památka sv. Dominika, zakladatele dominikánů. Své řeholní jmeniny slaví náš otec arcibiskup.

Čtvrtek: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

Pátek: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Sobota: památka sv. Kláry, panny.

Neděle: Poutní den na Bílé Hoře. V 11.00 mše svatá ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, celebruje arciopat Prokop Siostrzonek OSB. 17.00 koncert, účinkuje Řepský sousedský sbor. V 18.00 nešpory ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie,  na varhany doprovodí Marek Čihař.

Aktuální stav sbírky (k 2. 8. 2018) na rozšíření farního prostoru činí 43 200Kč. Děkujeme všem dárcům. Zbývá vybrat 76 800Kč. Přispívat můžete přímo v sakristii nebo prostřednictvím farního účtu.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti