Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

 

Pondělí: svátek Proměnění Páně. Mše svatá u sv. Markéty v 18.00.

Středa: památka sv. Dominika, zakladatele dominikánů. Své řeholní jmeniny slaví náš otec arcibiskup.

Čtvrtek: svátek sv. Terezie Benedikty od Kříže, panny a mučednice, patronky Evropy.

Pátek: svátek sv. Vavřince, jáhna a mučedníka.

Sobota: památka sv. Kláry, panny.

Neděle: Poutní den na Bílé Hoře. V 11.00 mše svatá ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, celebruje arciopat Prokop Siostrzonek OSB. 17.00 koncert, účinkuje Řepský sousedský sbor. V 18.00 nešpory ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie,  na varhany doprovodí Marek Čihař.

Aktuální stav sbírky (k 2. 8. 2018) na rozšíření farního prostoru činí 43 200Kč. Děkujeme všem dárcům. Zbývá vybrat 76 800Kč. Přispívat můžete přímo v sakristii nebo prostřednictvím farního účtu.