Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes je poutní den na Bílé Hoře. V 11.00 mše svatá ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, celebruje arciopat Prokop Siostrzonek OSB. 17.00 koncert, účinkuje Řepský sousedský sbor. V 18.00 nešpory ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie,  na varhany doprovodí Marek Čihař.

Úterý: památka sv.Maxmiliána Maria Kolbeho, kněze a mučedníka.

Středa: slavnost Nanebevzetí Panny Marie. 

Aktuální stav sbírky (k 8. 8. 2018) na rozšíření farního prostoru činí 43 200Kč. Děkujeme všem dárcům. Zbývá vybrat 76 800Kč. Přispívat můžete přímo v sakristii nebo prostřednictvím farního účtu.