Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

„Dobře využívejte času“ (Ef 5, 16). Nemáme nic jiného než právě čas. Všem odpočítává stejně. V dobách utrpení a nesvobody je nadějí pro zkoušené. V dobách svobody je (čas) správně se rozhodovat a moudře rozlišovat. Křesťané mají ještě jeden rozměr času, který nazýváme kairos, tzn. příhodný okamžik (k rozhodnutí) k dobru, lásce, pochopení… 

Kdysi jste byli tmou, ale teď jste světlem v Pánu (list Efesanům 5, 8)

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti