Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

 

Pondělí: památka sv. Moniky.

Úterý: památka sv. Augustina, biskupa a učitele církve.

Středa: památka Umučení sv. Jana Křtitele.

Blíží se nový školní rok. Je třeba přihlásit děti, které dosud nechodily na výuku náboženství. Je třeba přihlásit i děti, které by chtěly přistoupit k prvními přijetí eucharistie. Přihlášky je třeba odevzdat do 9. 9. 2018, přihlášky je možné odevzdávat elektronicky nebo ručně vyplnit a předat v sakristii, v tištěné podobě jsou v kostele vzadu na stolech. 

 Od pondělí 3. 9. 2018 se vracíme k běžnému pořadu bohoslužeb, tzn.: mše svaté Po-Pá ráno a večer.