Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Benediktiny a farní společenství na Bílé Hoře zvou na oslavu slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, poutní slavnost – poutní den na Bílé Hoře. 

V 11.00 mše svatá ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie, celebruje arciopat Prokop Siostrzonek OSB. 17.00 koncert, účinkuje Řepský sousedský sbor. V 18.00 nešpory ze Slavnosti Nanebevzetí Panny Marie,  na varhany doprovodí Marek Čihař.

Od 10.00 do 19.00 bude celý areál poutního místa otevřený.