Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

Dnes ve 14.00 proběhne u sv. Markéty křest letos narozených čtyřčat rodičů Slánských. Rodina prosí o modlitbu a zve na tuto slavnost. 

Od pondělí se vracíme k běžnému pořadu bohoslužeb, tzn.: mše svaté Po-Pá ráno a večer. 

Pondělí: svátek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

Pátek: 1. v měsíci, od 16.00 příležitost k soukromé adoraci, 17.45 požehnání a mše svatá. 

Sobota: svátek Narození Panny Marie. 

S novým školním rokem je třeba přihlásit děti, které dosud nechodily na výuku náboženství a děti, které by chtěly přistoupit k prvními přijetí eucharistie. Přihlášky je třeba odevzdat do 9. 9. 2018, přihlášky je možné odevzdávat elektronicky nebo ručně vyplnit a předat v sakristii, v tištěné podobě jsou v kostele vzadu na stolech. 

Středa 12. září 2018: zahájení školního roku v naší farností mší svatou v 16.00 v bazilice.

Pátek 14. září 2018: při mši svaté v 7.00 složí své časné sliby br. Bruno Maria Giacintov. Zahrňme ho do svých modliteb a celou naši řeholní komunitu. 

Neděle 16. září 2018: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu a zaměřena na děti.

Náš ministrant Václav Loučka získal 3. místo v mezinárodní zeměpisné soutěži v Thajsku. Gratulujeme a s radostí děkujeme za skvělý příklad a reprezentaci vlastně nejen ČR, ale i naší farnosti! 

Více zpráv a informací na farních stránkách. 

   

 

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha