Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

Dnes ve 14.00 proběhne u sv. Markéty křest letos narozených čtyřčat rodičů Slánských. Rodina prosí o modlitbu a zve na tuto slavnost.  

Od pondělí se vracíme k běžnému pořadu bohoslužeb, tzn.: mše svaté Po-Pá ráno a večer.  

Pondělí: svátek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

Pátek: 1. v měsíci, od 16.00 příležitost k soukromé adoraci, 17.45 požehnání a mše svatá.

Sobota: svátek Narození Panny Marie.

S novým školním rokem je třeba přihlásit děti, které dosud nechodily na výuku náboženství a děti, které by chtěly přistoupit k prvními přijetí eucharistie. Přihlášky je třeba odevzdat do 9. 9. 2018, přihlášky je možné odevzdávat elektronicky nebo ručně vyplnit a předat v sakristii, v tištěné podobě jsou v kostele vzadu na stolech.  

Středa 12. září 2018: zahájení školního roku v naší farností mší svatou v 16.00 v bazilice.

Pátek 14. září 2018: při mši svaté v 7.00 složí své časné sliby br. Bruno Maria Giacintov. Zahrňme ho do svých modliteb a celou naši řeholní komunitu.

Neděle 16. září 2018: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu a zaměřena na děti.

Náš ministrant Václav Loučka získal 3. místo v mezinárodní zeměpisné soutěži v Thajsku. Gratulujeme a s radostí děkujeme za skvělý příklad a reprezentaci vlastně nejen ČR, ale i naší farnosti!

Více zpráv a informací na farních stránkách.

   

 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti