Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

 

Dnes ve 14.00 proběhne u sv. Markéty křest letos narozených čtyřčat rodičů Slánských. Rodina prosí o modlitbu a zve na tuto slavnost.  

Od pondělí se vracíme k běžnému pořadu bohoslužeb, tzn.: mše svaté Po-Pá ráno a večer.  

Pondělí: svátek sv. Řehoře Velikého, papeže a učitele církve.

Pátek: 1. v měsíci, od 16.00 příležitost k soukromé adoraci, 17.45 požehnání a mše svatá.

Sobota: svátek Narození Panny Marie.

S novým školním rokem je třeba přihlásit děti, které dosud nechodily na výuku náboženství a děti, které by chtěly přistoupit k prvními přijetí eucharistie. Přihlášky je třeba odevzdat do 9. 9. 2018, přihlášky je možné odevzdávat elektronicky nebo ručně vyplnit a předat v sakristii, v tištěné podobě jsou v kostele vzadu na stolech.  

Středa 12. září 2018: zahájení školního roku v naší farností mší svatou v 16.00 v bazilice.

Pátek 14. září 2018: při mši svaté v 7.00 složí své časné sliby br. Bruno Maria Giacintov. Zahrňme ho do svých modliteb a celou naši řeholní komunitu.

Neděle 16. září 2018: mše svatá v 9.00 s udílením svátosti křtu a zaměřena na děti.

Náš ministrant Václav Loučka získal 3. místo v mezinárodní zeměpisné soutěži v Thajsku. Gratulujeme a s radostí děkujeme za skvělý příklad a reprezentaci vlastně nejen ČR, ale i naší farnosti!

Více zpráv a informací na farních stránkách.