Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: při mši svaté ve 12.00 otec arciopat poděkuje spolu se svými spolužáky za 35 let kněžské služby. Mše svatá v 7.00 nebude.

Čtvrtek: památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků.

Pátek: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Neděle 23. září 2018: na Bílé Hoře se koná koncert, jehož výtěžek bude věnován na obnovu poutního místa. Koncert začíná v 16.00 na nádvoří kostela, vystoupí mužský sbor Coro Castelcampo.

V uplynulých měsících jsme vybírali finanční prostředky na rozšíření farního prostoru ve farní chodbě. K 5. 9. 2018 se nám podařilo vybrat 74 855Kč. Děkujeme všem dárcům. Zároveň chceme s radostí oznámit, že stavbu dveří v plné výši se rozhodl uhradit jeden sponzor. Jemu patří vřelé poděkování. Stavbou dveří ale rozšíření farního prostoru nekončí, vybraná částka bude použita na sanaci a přípravu nové farní místnosti, kterou nám (farnosti) bratři benediktini v budově kláštera poskytují.

 

 

V našem kostele jsme obnovili fond zpěvníků – Kancionálů, doposud jsme používali dvě vydání Kancionálu (r. 2003 a 2013), což znemožňuje použití některých nových písní v nejnovějším vydání. Nyní jsou tedy všechny Kancionály v kostele posledního vydání (tedy z r. 2013). Děkujeme za jakékoli finanční příspěvky na nové zpěvníky.     

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti