Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: při mši svaté ve 12.00 otec arciopat poděkuje spolu se svými spolužáky za 35 let kněžské služby. Mše svatá v 7.00 nebude. 

Čtvrtek: památka sv. Ondřeje, Pavla a druhů, mučedníků.

Pátek: svátek sv. Matouše, apoštola a evangelisty.

Neděle 23. září 2018: na Bílé Hoře se koná koncert, jehož výtěžek bude věnován na obnovu poutního místa. Koncert začíná v 16.00 na nádvoří kostela, vystoupí mužský sbor Coro Castelcampo.

V uplynulých měsících jsme vybírali finanční prostředky na rozšíření farního prostoru ve farní chodbě. K 5. 9. 2018 se nám podařilo vybrat 74 855Kč. Děkujeme všem dárcům. Zároveň chceme s radostí oznámit, že stavbu dveří v plné výši se rozhodl uhradit jeden sponzor. Jemu patří vřelé poděkování. Stavbou dveří ale rozšíření farního prostoru nekončí, vybraná částka bude použita na sanaci a přípravu nové farní místnosti, kterou nám (farnosti) bratři benediktini v budově kláštera poskytují. 

 

 

V našem kostele jsme obnovili fond zpěvníků – Kancionálů, doposud jsme používali dvě vydání Kancionálu (r. 2003 a 2013), což znemožňuje použití některých nových písní v nejnovějším vydání. Nyní jsou tedy všechny Kancionály v kostele posledního vydání (tedy z r. 2013). Děkujeme za jakékoli finanční příspěvky na nové zpěvníky. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha