Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Dnes se koná koncert na Bílé Hoře, jehož výtěžek bude věnován na obnovu poutního místa. Koncert začíná v 16.00 na nádvoří kostela. Italský mužský sbor představí pod vedením sbormistra Daniela Gionga především lidovou písňovou tvorbu svého regionu. Koncert uvede pražský chrámový smíšený sbor CANTUS AMICI pod vedením Lukáše Dobrodinského.

 

Čtvrtek: památka sv. Vincence z Paula, kněze.

Pátek: slavnost sv. Václava, mučedníka, hlavního patrona českého národa. V tento den se koná pouť ve Staré Boleslavi, je vhodné, abychom se jí, pokud je to možné, zúčastnili.

Sobota: svátek sv. Michaela, Gabriela a Rafaela, archandělů.

Ve dnech 5.-7. října 2018 se koná kolem areálu kláštera Břevnovské posvícení, protože každý rok 9. října slavíme Výročí posvěcení naší baziliky sv. Markéty. Letos otevíráme klášterní prostory veřejnosti v sobotu 6. a v neděli 7. října. V této souvislosti potřebujeme dobrovolníky, kteří by pomohli zajistit pořadatelskou službu v sobotu a neděli 6. a 7. října 2018. Klausura kláštera bude otevřena pro veřejnost: v sobotu od 10.00 do 16.00 – přítomnost dobrovolníků je třeba od 9.30 do 17.00; v neděli bude klausura kláštera otevřena od 11.00 do 16.00 – přítomnost dobrovolníků je potřebná od 10.30 do 17.00. Pro každého pořadatele je počítáno s odměnou. Prosíme, hlaste se na Infocentru kláštera (sýpka) telefonicky (220 406 111), nebo e-mailem (klaster/zavináč/brevnov.cz). Zanechte na sebe kontakt: jméno a tel. číslo. Děkujeme za pomoc při této naší misijní a osvětové činnosti v rámci Břevnovského posvícení.

V našem kostele jsme obnovili fond zpěvníků – Kancionálů, doposud jsme používali dvě vydání Kancionálu (r. 2003 a 2013), což znemožňuje použití některých nových písní v nejnovějším vydání. Nyní jsou tedy všechny Kancionály v kostele posledního vydání (tedy z r. 2013). Děkujeme za jakékoli finanční příspěvky na nové zpěvníky.  Náš knihvazač br. Štepán Hanč OSB prosí, abychom je nově kladli do zásobníků hřbetem dolů. Tak se vazba knihy nebude trvale poškozovat. Děkujeme.    

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti