Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Zde si můžete stáhnout přihlášky k výuce náboženství a k přípravě na první svaté přijímání ve školním roce 2018/2019. Stávající děti nemusejí novou přihlášku vyplňovat, vyplní ji pouze děti, které do náboženství dosud nechodily. Přihlášku k přípravě na 1. svaté přijímání vyplní všichni zájemci, ať už loni do nějaké skupinky náboženství chodili nebo ne.

přihláška PŘIJÍMÁNÍ_2018_2019

přihláška náboženství_2018_2019

 

Jak na to?

Přihlášku stáhněte do počítače, vyplňte, uložte na svém počítači pod jménem svého dítěte a odešlete z vaší emailové schránky na mailovou adresu nabo.brevnov@gmail.com. Vyplněnou přihlášku je možno též vytisknout a odevzdat v sakristii, pár exemplářů bude též k dostání na stolku vzadu v kostele. Prosíme o odeslání/odevzdání přihlášek do neděle 9. 9. 2018.

 

Kdy začínáme?

Nový školní rok zahájíme ve středu 12. 9. 2018 společnou bohoslužbou v kostele od 16:00, pravidelná výuka pak započne ve středu 19. 9. 2018.

 

Rozpis výuky náboženství (středy) ve školním roce 2018/2019:

Hvězdičky (předškolní děti): Vojtěška sál, 15:30 – 16:20

1. třída: 15:30 – 16:20

2. třída: 15:30 – 16:20

Příprava na 1. svaté přijímání (3. třída): 15:30 – 16:20

4. třída: čas bude upřesněn

5./6. třída: 15:30 – 16:20

6./7. třída: 17:15 – 18:00

8./9. třída: 17:15 – 18:00

 

Dále:

Scholinka (od 4 let do 2. třídy ZŠ včetně): Vojtěška sál nahoře, 16:30 – 17:00

Schola (od 3. třídy do 9. třídy / do kvarty): Vojtěška vlevo dole, 16:30 – 17:10