Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli s pořadatelskou službou minulý víkend při otevření klausury našeho kláštera.

Pondělí: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Úterý: památka sv. Hedviky, řeholnice.

Středa: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Pátek: svátek sv. Lukáše, evangelisty. Výročí úmrtí br. Ivana Ringela OSB…

Neděle: Den modliteb za misie. Mše svatá v 9.00 zaměřena na děti a s udílením svátosti křtu. Odpoledne v 15.00 se koná farní Drakiáda na prostranství Vypich (směrem k Motolu), pozvání zvláště pro rodiny s dětmi.

Pamatujme, že se blíží slavnost Všech svatých a Vzpomínku na všechny věrné zemřelé… Je vhodné se připravit na tyto dny…

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti