Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Děkujeme všem dobrovolníkům, kteří pomohli s pořadatelskou službou minulý víkend při otevření klausury našeho kláštera.

Pondělí: památka sv. Terezie od Ježíše, panny a učitelky církve.

Úterý: památka sv. Hedviky, řeholnice.

Středa: památka sv. Ignáce Antiochijského, biskupa a mučedníka.

Pátek: svátek sv. Lukáše, evangelisty. Výročí úmrtí br. Ivana Ringela OSB…

Neděle: Den modliteb za misie. Mše svatá v 9.00 zaměřena na děti a s udílením svátosti křtu. Odpoledne v 15.00 se koná farní Drakiáda na prostranství Vypich (směrem k Motolu), pozvání zvláště pro rodiny s dětmi.

Pamatujme, že se blíží slavnost Všech svatých a Vzpomínku na všechny věrné zemřelé… Je vhodné se připravit na tyto dny…