Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Odpoledne v 15.00 (změna) na našem hřbitově proběhne komentovaná prohlídka. V sakristii je k dispozici knížka Naučná stezka významných osobností břevnovského hřbitova. Knížku vydala p. Julie Jindráková a p. Zdeněk Nikel.

Čtvrtek: slavnost Všech svatých. Mše svaté u sv. Markéty 7.00 a 18.00, na Bílé Hoře v 16.30.

Pátek: Vzpomínka na všechny věrné zemřelé. Mše svaté u sv. Markéty v 7.00, 16.00 a v 18.00. Na Bílé Hoře v 16.30.

Modlitba za zemřelé na hřbitově bude v pátek 2. listopadu v 15.00. Začátek u hlavního kříže.

Neděle: mše svatá v 9.00 s katechezí pro děti. V 17.00 na Bílé Hoře se koná ekumenická modlitba – nešpory ke vzpomínce na oběti bitvy r. 1620.

Úterý 6. listopadu 2018: po večerní mši svaté úklid kostela. Přehled jednotlivých termínů úklidu je na našich informačních místech.

O víkendu 10. – 11. listopadu 2018 proběhne Bazar dětského oblečení, školních potřeb a hraček ve Vojtěšce.

Neděle 11. listopadu 2018: Mše svatá zaměřena na děti a s udílením svátosti křtu.

O Misijní neděli minulý týden jsme na tento úmysl vybrali 4 819Kč, tato částka bude odeslána na účet Papežského misijního díla v ČR.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha