Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Co mám dělat? Známe všichni tuto otázku. I když vykonáme všechno, co je v našich silách, i když poznáme Dobro, Lásku, Naději, přesto se dílo (život) nemusí dařit, jsme v koncích… tak snadno. Ale právě v koncích je záblesk nového začátku, stejně jako v noci vidíme slunce nového dne v zářících hvězdách. Zbavit se všeho, co tíží, aby mohlo začít něco nového… 

U lidí je to nemožné, ale ne u Boha. Vždyť u Boha je možné všechno (Marek 10, 27)