Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Rádi slavíme narozeniny, děkujeme za dar života a prosíme o dobrou budoucnost. 9. října roku 1757 znovu začal žít a sloužit náš kostel, povstal z utrpení prusko-rakouských válek. Byl tedy znovu zasvěcen Bohu. I my máme možnost nechat v sobě znovu zrodit naději, lásku, víru. Bůh dává vždy šanci znovu se vydat na cestu… Protože člověk je tím pravým chrámem Božím…

Vy jste Boží stavba. (1. list Korinťanům 3, 9)

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha