Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Josafata, biskupa a mučedníka.

Úterý: svátek sv. Anežky České, panny. V tento den nebude večerní mše svatá u sv. Markéty, protože bude hlavní oslava sv. Anežky v katedrále, na kterou jsme zváni otcem arcibiskupem.

Pátek: památka sv. Gertrudy, panny.

Sobota: památka sv. Alžběty Uherské, řeholnice. V tento den (17. listopadu) v 10.00 se koná u sv. Ludmily na Vinohradech děkovná mše svatá za dar svobody.

Neděle 25. listopadu 2018: slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle liturgického roku.

Prosíme o příspěvek na ozvučení našeho kostela museli jsme pořídit nový stojan na bezdrátový mikrofon, a pedálové spínače pro scholu. Celkové náklady jsou 10.000Kč. Podrobný rozpis jednotlivých položek je na našich informačních místech. Děkujeme za jakýkoli dar. 

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti