Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Minulý víkend proběhl farní Bazar, děkujeme všem, kdo jste se zapojili do tohoto díla. Vybrali jsme celkem 6 910Kč, z části peněz bude zakoupen koberec pro rodiče s dětmi do farní knihovny na setkání Sedmikrásku. Zbytek peněz uložíme a přidáme k výtěžku z příštího Bazaru, finance použijeme na výmalbu farní knihovny.

Úterý: po večerní mši svaté je pravidelný úklid kostela.

Středa: památka Zasvěcení Panny Marie v Jeruzalémě.

Čtvrtek: památka sv. Cecílie, panny a mučednice, patronky všech, kteří se starají o liturgickou hudbu.

Pátek: památka sv. Kolumbána, opata.

Sobota: památka sv. Ondřeje Dunc Laca, kněze a druhů, mučedníků.

Neděle: slavnost Ježíše Krista Krále, poslední neděle liturgického roku.

V sobotu 1. prosince 2018 vstoupí do katechumenátu další 3 kandidáti přijetí iniciačních svátostí pro Velikonoce r. 2020. Mysleme na ně v modlitbě. V tento den při večerní mši svaté v 18.00 požehnáme náš kostelní adventní věnec a otevřeme tak nový liturgický rok v naší farnosti. Po mši svaté následuje na faře agapé tzv. Církevní silvestr.

V neděli 2. prosince 2018: I. neděle adventní, Nový liturgický rok, na dopolední bohoslužby můžete přinést své vlastní adventní věnce k požehnání. Při mši svaté v 9.00 navíc ještě přijmeme nové ministranty do služby u oltáře.