Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

28. listopadu 2018 se v našich diecézích uskuteční akce nazvaná Červená středa. Iniciativa založená britskou organizací Aid to the Church in Need (Kirche in Not) připomíná osoby pronásledované pro víru. V naší zemi akci koordinuje společně Česká biskupská konference, Ekumenická rada církví v ČR a Federace židovských obcí. Jedná se tedy o společnou iniciativu za hranice ekumeny. Modlitba za pronásledované křesťany je stále víc aktuální. Zvláště nám, kteří máme zkušenost komunistického pronásledování v minulém století, by měla ležet více na srdci modlitba a solidarita s pronásledovanými lidmi za své náboženské přesvědčení. Farnosti jsou vyzývány, aby se dle svého zapojily do akce. Symbolem Červené středy je červené světlo. Křesťané jsou vyzýváni, aby se setkali při společných modlitbách, nebo třeba jen doma za oknem rozsvítili ve večerních hodinách (asi 18.00−20.00) červené světlo (svíčku atp.). 

Ve středu 28. listopadu 2018 bude večerní mše svatá v 18.00 slavena v tomto duchu, následně bude kostel otevřený do 21.00 k osobní modlitbě, společné modlitbě, tichému rozjímání, čtení průvodního dopisu otce biskupa Václava Malého, nebo jen prostor pro setrvání…