Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nuncius je velvyslanec Svatého stolce, má zastupovat Vatikán před civilní správou země. Je doyenem diplomatického sboru, tzn. prvním ze sobě rovných, je čestným mluvčím ostatních diplomatů. Nuncius zprostředkovává komunikaci mezi danou zemí a Svatým stolcem. Pomáhá místní církvi, především biskupům, nezasahuje ale do rozhodnutí. Důležitým úkolem nuncia je koordinovat výběr nového biskupa. Papež František jmenoval 21. září 2018 nového apoštolského nuncia v ČR, stal se jím Američan Charles Daniel Balvo. Předchůdcem arcibiskupa Balva byl Giuseppe Leanza (od r. 2011), který letos dovršil 75 let, tedy tzv. kanonický věk, kdy biskupové automaticky podávají papeži rezignaci. Nový nuncius tedy bude asistovat výběru našeho nového pražského arcibiskupa, našeho nového ordináře, nástupce sv. Vojtěcha… Děkujeme za dar pastýře, který má zvláštní vztah k naší zemi.      

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti