Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Nuncius je velvyslanec Svatého stolce, má zastupovat Vatikán před civilní správou země. Je doyenem diplomatického sboru, tzn. prvním ze sobě rovných, je čestným mluvčím ostatních diplomatů. Nuncius zprostředkovává komunikaci mezi danou zemí a Svatým stolcem. Pomáhá místní církvi, především biskupům, nezasahuje ale do rozhodnutí. Důležitým úkolem nuncia je koordinovat výběr nového biskupa. Papež František jmenoval 21. září 2018 nového apoštolského nuncia v ČR, stal se jím Američan Charles Daniel Balvo. Předchůdcem arcibiskupa Balva byl Giuseppe Leanza (od r. 2011), který letos dovršil 75 let, tedy tzv. kanonický věk, kdy biskupové automaticky podávají papeži rezignaci. Nový nuncius tedy bude asistovat výběru našeho nového pražského arcibiskupa, našeho nového ordináře, nástupce sv. Vojtěcha… Děkujeme za dar pastýře, který má zvláštní vztah k naší zemi. 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
ZVEME VÁS


 

Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha