Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

závazné objednávky

V Nakladatelství Vyšehrad vychází kniha mešních přímluv, které připravil jáhen Jan Rückl. Jedná se o přepracovanou a rozšířenou sbírku, která je k dispozici na těchto stránkách. Kniha má potřebné církevní schválení pražského arcibiskupa k užívání v liturgii.

Bližší informace vč. ukázek najdete na http://www.ivysehrad.cz/kniha/primluvy/ Zde jsou také uvedeny informace o tom, jakým způsobem je možné knihu objednat.

Zájemce vyzýváme, aby knihu objednali co nejdříve, protože vyjde jen v takovém nákladu, který bude odpovídat závazným objednávkám.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti