Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Milí přátelé,

prožíváme opět advent, je dávno po dušičkách, děti se nemohou dočkat  mikulášské nadílky, nejspíš nás nyní čeká pár setkání s příbuznými a přáteli , večírek v práci, nějaké koncerty, vánoční výstavy, také návštěva hřbitova a pak už konečně vlastní svátky.  

Najednou si naléhavě uvědomuji, že nemám uklizeno, vypráno, okna umytá, dárky nakoupené, natož zabalené. A co vánoční menu a také stromeček, cukroví a přijdou návštěvy, také napsat množství gratulací a vystát nekonečnou frontu na poště…začíná mě jímat děs!!!

Ale tys Pane řekl, že (Lk10,38-42) jen JEDNO  je třeba. Ano, řekl jsi to Martě ve chvíli, kdy si Marie sedla k Tvým nohám, ztišila se a vnímala pouze to, co říkáš. Jen tak – v naprostém tichu a soustředění – je možné slyšet Tvůj hlas a poznat, co nám sděluješ. A proto – pokud gruntovat, tak ve vlastním srdci, chceme-li v něm zakusit betlém! 

Ludmila Dittertová

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti