Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

V naší západní křesťanské tradici v Adventu očekáváme příchod Krista i skrze symbol věnce. Tato tradice má kořeny mj. ve starém germánském zvyku zapalovat oheň v zeleném kruhu, který byl symbolem slunce (proto věnec a světlo). Věnec se symetricky rozloženými čtyřmi svícemi znamená, že Mesiáš je naším světlem, které očekáváme, a které se rodí z kruhu naší země, našeho života. Bůh vzal na sebe lidský život. Věnec je také symbolem věčnosti, dokonalého tvaru. Naše planeta a vesmír je dokonalým dílem Božím. Teprve postupným rozsvěcením jednotlivých svící (4. adventní neděle) vzniká vprostřed věnce světlo, které symbolizuje plnost času. Svíce tvoří na adventním věnci pomyslný čtverec, který ukazuje na radikalitu Boží lásky vstupující do běhu (kruhu) života. Nutno říci, že původně mezi čtyřmi svícemi byly ještě další malé svíčky, které znamenaly jednotlivé dny v týdnech (tak svíce vyplňovaly celý věnec). Vytvořme si doma pro letošní Advent věnec, který naplňuje naši křesťanskou symboliku.