Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Prosíme všechny o pomoc při hlídání baziliky během Vánočních svátků. Je třeba pokrýt pět odpolední, kdy do kostela mohou přicházet návštěvníci. Níže přehledová tabulka s přihlášenými pomocníky. Pokud se chcete na pomoc nahlásit, vepište své jméno do patřičné kolonky na tomto odkaze: Zapisování dozoru 2018. Po vepsání jména do tabulky a stisku klávesy Enter se vše samo uloží a po cca 10 minutách se Vaše jméno objeví i v přehledové tabulce zde: