Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: poslední den občanského roku. Mše svaté na poděkování v 7.00, 16.00, na Bílé Hoře v 17.00.

Úterý: slavnost Matky Boží Panny Marie. Mše svaté v 8.00, 10.00 a 18.00 u sv. Markéty, na Bílé Hoře v 11.00.

Pátek: první v měsíci, příležitost k adoraci před vystavenou Nejsvětější svátostí bude po večerní mši svaté asi do 20.30, dle zájmu přítomných.

Neděle: slavnost Zjevení Páně. Mše svaté v 7.30, 9.00 a 18.00 (s žehnáním vody, křídy a kadidla). V 17.15 Živý betlém s příběhem Tří králů a zpíváním koled. Připravili rodiče a děti naší farnosti. Začátek u hlavní brány kláštera.

Tříkrálová sbírka v naší farnosti proběhne o příštím „tříkrálovém“ víkendu. Vybírat se bude v sobotu po večerní mši svaté a v neděli po všech bohoslužbách.

Kdo by chtěl vzpomenout na naši letošní farní pouť do kostela sv. Markéty ve Zvoli může si v sakristii koupit nástěnný kalendář s fotografiemi zvolského kostela. Koupí kalendáře přispějeme na slavnostní osvětlení kostela ve Zvoli.

Blíží se farní ples 19. ledna 2019, bližší informace na plakátech nebo na webu farnosti.

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

úterý 21.6. 2022 19:00 DRUHÉ SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

pátek 24. 6. 2022 18:00 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

neděle 26. 6. 2022 19:30 MODLITBA V DUCHU KOMUNITY TAIZÉ

Programy pro školy 2022/2023

 

Synodální cesta v naší farnosti