Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

24. 12. Štědrý den.

Sv. Markéta: Kostel se otevírá v 15.30. V 16.00 mše svatá z vigilie Narození Páně. 24.00 půlnoční mše svatá, při které NEBUDE uvedena Česká mše vánoční J. J. Ryby. Zpíváme koledy K. Steckera s chrámovým sborem a orchestrem.  

Bílá Hora: mše svatá z vigilie Narození Páně v 16.00.

 

25. 12.: Slavnost Narození Páně.

Sv. Markéta: Mše svaté v 8.00, 10.00 (s chrámovým sborem, orchestrem a se zpěvem koled) a v 18.00.

Bílá Hora: mše svatá v 11.00.

 

26. 12.: Svátek sv. Štěpána, prvomučedníka.

Sv. Markéta: mše svaté v 7.30, 9.00 a 18.00.

Bílá Hora: mše svatá v 11.00.

 

27. 12.: Svátek sv. Jana, evangelisty. 

Sv. Markéta: mše svaté v 7.00, 18.00 s žehnáním vína.

 

30. 12.: Svátek svaté Rodiny.

Sv. Markéta: Mše svatá v 7.30, 9.00 a 18.00 (s obnovou manželských slibů).

Bílá Hora: mše svatá v 11.00.

 

31. 12.: Zakončení občanského roku.

Sv. Markéta: Mše svatá na poděkování v 7.00 a 16.00 (Te Deum).

Bílá Hora: Mše svatá na poděkování v 17.00.

 

1. 1.: Slavnost Matky Boží Panny Marie.

Sv. Markéta: Mše svaté v 8.00, 10.00 (s chrámovým sborem a orchestrem) a v 18.00.

Bílá Hora: Mše svatá v 11.00.

 

6. 1.: Slavnost Zjevení Páně.

Sv. Markéta: Mše svaté v 7.30, 9.00 a 18.00 (s žehnáním vody, křídy a kadidla). V 17.15 Živý betlém s příběhem Tří králů a zpíváním koled. Připravili rodiče a děti naší farnosti. Začátek u hlavní brány kláštera.

Bílá Hora: Mše svatá v 11.00.

 

13. 1.: Svátek Křtu Páně – končí doba vánoční.

Sv. Markéta: Mše svaté v 7.30, 9.00 a 18.00.

Bílá Hora: Mše svatá v 11.00.

 

Kontakt

Sledujte nás na Facebooku:

Follow Us
Farnost sv. Markéty
ZVEME DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU:

neděle 22. 5. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

neděle 29. 5. 2022 PRVNÍ SVATÉ PŘIJÍMÁNÍ DĚTÍ NAŠÍ FARNOSTI

úterý 31.5. 2022 19:00 SPOLEČNÉ SETKÁNÍ NAD BIBLÍ (Vojtěška vlevo)

neděle 5. 6. 2022 v 9:00 MŠE SVATÁ S KATECHEZÍ PRO DĚTI (NEDĚLNÍ ŠKOLA)

pátek 10. 6. 2022 NOC KOSTELŮ

neděle 19. 6. 2022 FARNÍ PIKNIK

pátek 24. 6. 2022 JÁHANSKÉ SVĚCENÍ BR. BRUNA OSB

Programy pro školy

 

Synodální cesta v naší farnosti