Římskokatolická farnost u kostela sv. Markéty Praha-Břevnov

Pondělí: památka sv. Anežky Římské, panny a mučednice

Úterý: koncert Hudba královen, koncert z cyklu Břevnovská nocturna v Tereziánském sále v 19.00.   Na Bílé Hoře se koná od 19.30 přednáška Středoevropská aristokracie – kdo je a kdo není hrabě, přednáší PhDr. Petr Mašek.

 Čtvrtek: památka sv. Františka Saleského, biskupa a učitele církve

 Pátek: svátek Obrácení svatého Pavla. Závěr týdne modliteb za jednotu křesťanů 

 Sobota: památka sv. Timoteje a Tita, biskupů

 Neděle: mše svatá v 9.00 zaměřená na děti a udílením svátosti křtu. V 17.00 se koná koncert a ekumenické setkání v kostele sv. Gotharda v Bubenči.

 Úterý 29. ledna 2019: pravidelný úklid kostela (po večerní mši svaté). 

 Pátek 1. února 2019: První v měsíci, po večerní mši svaté v bazilice, asi do 20.30.

 Sobota 2. února 2019: svátek Uvedení Páně do chrámu

Mše svaté v 7.00 a v 18.00 s žehnáním svící. Liturgie začíná obřadem žehnání svící vzadu v kostele. 

Světový den mládeže 

Tři naši mladí z naší farnosti a br. Bruno Maria jsou na Světovém dni mládeže v Panamě. Na farních stránkách můžeme sledovat zprávy z místa konání. Mysleme na všechny účastníky v modlitbě.

 

Kontakt

Program a sledování přenosů:

Sledujte nás na Youtube:

Youtube
Youtube Farnost

Sledujte nás na Facebooku:

Facebook
Facebook Farnost
Výuka náboženství / katecheze pro děti a mládež 2023/2024

BENEDIKTINSKÝ OBČASNÍK

Programy pro školy 2023/2024

Synodální cesta v naší farnosti

FILMANA

časopis Duha